tin tuc intro

Tiến độ thi công Vũng Tàu Pearl Tháng 5-2022

Tiến độ căn hộ Vũng Tàu Pearl tháng 5 – 2022 Thi công cốp pha sàn tầng 27 Block Sapphire, Thi công cốp pha sàn tầng 27 Block Sapphire, Thi công xây tường căn hộ tầng 18 Block Sapphire và Block Topaz

Tiến độ căn hộ Vũng Tàu Pearl tháng 5 – 2022 Thi công cốp pha sàn tầng 27 Block Sapphire, Thi công cốp pha sàn tầng 27 Block Sapphire, Thi công xây tường căn hộ tầng 18 Block Sapphire và Block Topaz

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể Block Sapphire và Block Topaz

Thi công cốp pha sàn tầng 27 Block Sapphire

Thi công cốp pha sàn tầng 27 Block Sapphire

Thi công xây tường căn hộ tầng 18 Block Sapphire và Block Topaz

Thi công xây tường căn hộ tầng 18 Block Sapphire và Block Topaz

Hình ảnh tổng thể Block Ruby và Block Opal

TIN TỨC KHÁC

DỰ ÁN NỔI BẬT

Avatar Thu Duc

9X An Sương

9X Quy Nhơn

Grand Mark Nha Trang

Moonlight Avenue

Hanoi Melody Residences