tin tuc intro

Hình ảnh thi công Vũng Tàu Pearl đến tháng 7-2021

Hình ảnh tổng thể
Hình ảnh tổng thể
Hình ảnh tổng thể Block Sapphire và Block Topaz
Đang thi công cốt thép sàn tầng 3 Block Sapphire và Block Topaz
Đang thi công cốt thép sàn tầng 3 Block Sapphire và Block Topaz
Đang thi công cột tầng 3 lên tầng 4 Block Sapphire và Block Topaz
Đang thi công cột tầng 3 lên tầng 4 Block Sapphire và Block Topaz
Hình ảnh tổng thể Block Ruby và Block Opal
Hình ảnh tổng thể Block Ruby và Block Opal
Đang thi công cốt thép sàn tầng 3 và thi công cột tầng 3 lên tầng 4 Block Ruby và Block Opal
Đang thi công cốt thép sàn tầng 3 Block Ruby và Block Opal
Đang thi công cột tầng 3 lên tầng 4 Block Ruby và Block Opal

TIN TỨC KHÁC

DỰ ÁN NỔI BẬT

Avatar Thu Duc

9X An Sương

9X Quy Nhơn

Grand Mark Nha Trang

Moonlight Avenue

Hanoi Melody Residences