tin tuc intro

Hình ảnh thi công Vũng Tàu Pearl đến tháng 7-2021

Hình ảnh tổng thể
Hình ảnh tổng thể
Hình ảnh tổng thể Block Sapphire và Block Topaz
Đang thi công cốt thép sàn tầng 3 Block Sapphire và Block Topaz
Đang thi công cốt thép sàn tầng 3 Block Sapphire và Block Topaz
Đang thi công cột tầng 3 lên tầng 4 Block Sapphire và Block Topaz
Đang thi công cột tầng 3 lên tầng 4 Block Sapphire và Block Topaz
Hình ảnh tổng thể Block Ruby và Block Opal
Hình ảnh tổng thể Block Ruby và Block Opal
Đang thi công cốt thép sàn tầng 3 và thi công cột tầng 3 lên tầng 4 Block Ruby và Block Opal
Đang thi công cốt thép sàn tầng 3 Block Ruby và Block Opal
Đang thi công cột tầng 3 lên tầng 4 Block Ruby và Block Opal

TIN TỨC KHÁC

DỰ ÁN NỔI BẬT

MerryLand Quy Nhơn

Richmond Quy Nhon

New Galaxy Nha Trang

Moonlight Centre Point

Lavita Thuận An

Bien Hoa Universe Complex