tin tuc intro

Hình ảnh thi công Grand Center Quy Nhon đến tháng 9-2021

Hình ảnh tổng quan cổng công trình dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Thi công cốt thép sàn tầng chuyển (giữa tầng 4 và tầng 5)
Thi công cốt thép sàn tầng chuyển (giữa tầng 4 và tầng 5)
Thi công cốt thép sàn tầng chuyển (giữa tầng 4 và tầng 5)

TIN TỨC KHÁC

DỰ ÁN NỔI BẬT

FiveSeasons Homes Vung Tau – Central Beach

MerryLand Quy Nhơn

Richmond Quy Nhon

New Galaxy Nha Trang

Moonlight Centre Point

Lavita Thuận An